Privaatsus

Omasoft programmis kasutajaprofiili loomisega annate te Librix Print OÜ-le (edaspidi nimetatud “meie”, “Omaraamat” või “Omasoft”) kasutusse alljärgneva teie kohta käivast informatsioonist:
eesnimi, perekonnanimi, postiaadress, e-posti aadress ja soovitavalt kontakttelefoninumber.

Librix Print OÜ kohustub rangelt tagama teie privaatsuse ning isikuandmete kaitse. Sama kehtib ka teie saadetud fotode kohta.

Olles registreerinud end Omasoft programmi kasutajaks, nõustute te alljärgnevate privaatsustingimustega:

* Te nõustute, et Omaraamat võib teie avaldatud isikuandmeid kasutada andmetöötluses, tagamaks teile teenuse osutamist.
* Omaraamat kasutab teie poolt esitatud informatsiooni teie tellimuste täitmise tagamiseks ning vajadusel teiega ühenduse võtmiseks.
* Omaraamat kinnitab, et teie isikut puudutavat informatsiooni ei anta ega müüda kolmandatele isikutele reklaami eesmärkidel ega muudel teenuse osutamisega mitteseonduvatel eesmärkidel.
* Omaraamat omab õigust saata teid puudutavat informatsiooni, mille järgi on võimalik tuvastada teie isikut, kolmandatele isikutele alljärgnevatel juhtudel:
– teie eelneval nõusolekul;
– teid puudutava informatsiooni edasiandmine on vajalik, teie tellimuse tarnimise tagamiseks;
– kui meil on kohustus vastata kohtuasutuse korraldusele, kohtukutsele või Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud riigiasutuste nõudmistele ja esildistele;
– kui me tuvastame, et teie toimingud meie internetileheküljel ja/või Omasoft programmis rikuvad Omaraamatu Kasutustingimusi.
* Omasofti programmi kasutajaprofiilis asuv informatsioon on kaitstud teie valitud parooliga, tagamaks teie andmete privaatsuse ja turvalise kaitse.

Omaraamatul on õigus käesolevat Privaatsusteavet muuta, teavitades teid sellest meie internetilehekülje vahendusel.